Return to Content
Tema 2020 Solidaritet
Ny webside og nytt festivalprogram kommer i september

Lyden av det hellige

- busstur til tre hellige rom i Oslo!
Lyd er en viktig ingrediens i alle religioner. Hva er lyden av det hellige? Hvilken funksjon har lydene i de ulike religionene? Hva har endret seg i diaspora? Gjennom […] Les mer>

World Music

- et betegnende begrep, eller et klamt skjellsord?
«Å bruke begrepet world music er å avfeie artister eller musikken deres som irrelevante for ditt eget liv». Påstanden er fra Talking Heads’ lederskikkelsen David Byrne, som allerede i […] Les mer>

«Music as a weapon»

Musikk beveger oss. Ikke bare beveger den hver og en av oss, men også massene. Musikk er et av de sterkeste verktøyene i lokalsamfunn der store folkemengder står opp […] Les mer>

Musikk som globalt språk

Oslo World Music Festival inviterer musikere og bransjefolk til samtaler rundt musikk som globalt språk. I hvilken grad påvirkes musikk av sine omgivelser? Hvordan forholder tekst og melodi seg […] Les mer>