Return to Content
Tema 2020 Solidaritet
Ny webside og nytt festivalprogram kommer i september

Berit Opheim & Rolf Lislevand

i samarbeid med Riksscenen

Månedens artist på Riksscenen Berit Opheim og Rolf Lislevand (lutt, theorbe, barokkgitar) har samarbeida sidan 2004.
Som duo presenterer dei ei blanding av norske slåttar og folketonar; bånsullar, religiøse folketonar og stev i eigne arrangement, samt spansk og italiensk barokkmusikk/ tidlegmusikk. Komponistar som T. Merula, Kapsberger og J. Marin. Desse to musikkformene har mange fellesnemnarar og kan gjerne verte blanda i arrangementa, der og improvisasjonselementet er sterkt tilstades. Dette er eit møte med ein etablert duo beståande av to musikarar med tydeleg respekt for kvarandre.

Konserten presenteres i samarbeid med Riksscenen.