Return to Content
Tema 2020 Solidaritet
Ny webside og nytt festivalprogram kommer i september

Regjeringens internasjonale kulturinnsats på musikkfeltet

Nylig lanserte regjeringen en stortingsmelding om Regjeringens internasjonale kulturinnsats. Målet med arbeidet er å styrke norsk kulturlivs internasjonale muligheter og å styrke kultursektoren i utviklingsland. På musikkfeltet er Music Norway nylig opprettet for å øke norsk musikkeksport og internasjonal profilering. Norsk kulturråd har fått i oppdrag å utarbeide en internasjonal strategi innenfor sitt ansvarsområde og har fått en internasjonal seksjon. Parallelt viderefører Rikskonsertene sitt mangeårige samarbeid  med land i sør. Alt dette tyder på høye ambisjoner og offentlig satsingsvilje på å få Norge med på den internasjonale kulturarenaen. Vi ønsker å se nærmere på hvordan de forskjellige aktørene vil jobbe med sine oppdrag. Hva er aktivitetene det legges opp til for å nå regjeringens mål? Hvilke strategier velges når langsiktige planer skal legges? Hvordan kan musikkmiljøene være med på å påvirke dette viktige arbeidet?

Introduksjon:
Cecilie Willoch – Avdelingsdirektør, Utenriksdepartementet

Panel:
Tom Gravlie – Utenlandssjef, Rikskonsertene
Brit Holtebekk – Seksjonsleder Internasjonalt kultursamarbeid, Kulturrådet
Kathrine Synnes – Direktør, Music Norway

Legg igjen en kommentar