Return to Content
Tema 2020 Solidaritet
Ny webside og nytt festivalprogram kommer i september

Kvinner i musikken

- Djevelske damer - kvinner i musikken

Dagens Dynamitt. Djevelske damer – kvinner i musikken

For mange artister er musikk en kamp for frihet. Mange steder i verden er kvinnelige musikeres kamp for kunstnerisk frihet også en kvinnekamp. Dette er et glemt perspektiv når det snakkes om kvotering og kjønnsbalanse i musikkbransjen. Derfor stiller vi spørsmålene: Hva er de sosiale, økonomiske og praktiske utfordringene kvinnelige musikere, produsenter og managere opplever i globale samfunn? Hvordan fungerer disse mekanismene i ulike nasjonale kontekster? Hvilke fellestrekk ser vi? Og hvordan påvirker slike utfordringer musikken som blir skapt- på godt og vondt?

Introduction:
Elen-Marie «The Student» Meggison Tandberg (NO)
on «gender, culture and human rights»

Rundt bordet:
Miss Bolivia (AR) – artist, aktivist
Maxida Märak (SE) – artist, aktivist
Paula Rivera (AR) – manager, arts producer
Åsa Hamneståhl (SE) – produsent, Svenske Ambassaden i Mexico
Birgitte Mandelid (NO) – Markedsansvarlig og medbooker, Øya festivalen
Rita Ray (UK) – Club DJ, kringkaster (BBC), kurator og utøver
Anne Hilde Neset (NO) – Kunst direktør, NyMusikk, medvirkende redaktør
Danielle Pender (UK) – Grunnlegger og direktør, Riposte, og kurator

Moderator:
Kristin Danielsen, Director Deichmanske Library

Pop-up koncert:
Maxida Märak (SE)

Ferdigsnakka vil presentere et bestillingsverk kuratert for seminaret.

OBS: Begrenset antall plasser. Påmelding til info@osloworld.no

I samarbeid med Nobels Fredssenter, FerdigsnakkaRiddu Riđđu, Balansekunst og Fett

Legg igjen en kommentar