Return to Content
Tema 2020 Solidaritet
Ny webside og nytt festivalprogram kommer i september

Oslo World tar over Barnas verdensdager!

Fredag 15. desember signerte styreleder i Oslo World, Birger Carlsen og direktør i Kulturtanken, Lin Marie Holvik, avtalen om virksomhetsoverdragelse av Barnas Verdensdager til Oslo World. Kulturrådet lanserte nylig sin festivalstøtte for 2018, der Oslo World får en betydelig økning i driftsmidler, på 1,8 millioner kroner. Det er viktig for oss å understreke at disse midlene er øremerket virksomhetsoverdragelsen, der det følger en 100% stilling, driften av Barnas verdensdager Oslo og det tilhørende nettverket, med enogtjue arrangører, over hele landet.

Barnas verdensdager ble arrangert for første gang som en integrert del av Oslo World i 1999, da festivalen tilhørte Rikskonsertene (1994-2012). Siden den gang har den vært et fast punkt på programmet. I Mangfoldsåret 2008 ble det åpnet opp for at Barnas verdensdager skulle kunne slå rot i andre deler av landet og nå arrangeres Barnas verdensdager i alle landets fylker. 
 
Siden Oslo World ble selvstendig i 2012 har Barnas verdensdager fortsatt å være en viktig del av festivalen, men den har vært arrangert som en satelittfestival, i regi av Rikskonsertene (nå Kulturtanken), fram til nå.

I løpet av de siste årene har Rikskonsertene blitt omorganisert til Kulturtanken. Med et nytt mandat er det ikke lenger rom for Barnas verdensdager. Oslo World er glade for  å overta ansvaret for å videreføre Barnas verdensdager Oslo og ta vare på det tilhørende nettverket.

“Siden jeg startet som festivalsjef for tolv år siden har jeg vært med på Barnas verdensdager. Det er en festival barna mine har vokst opp med og som jeg er veldig glad i. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på arbeidet med BVD Oslo og nettverket, som en integrert del av Oslo World”, sier festivalsjef Alexandra Archetti Stølen.

“Det gir absolutt mening å legge BVD til Oslo World, med de synergier og den ressursutnyttelsen man kan oppnå ved en slik sammenslåing. Vi gleder oss til å samarbeide med- og koordinere det landsomfattende nettverket og slik styrke arbeidet vi allerede gjør med mangfold og inkludering”, sier styreleder Birger Carlsen.

Legg igjen en kommentar