Return to Content
Tema 2020 Solidaritet
Ny webside og nytt festivalprogram kommer i september

We are (all) migrants

Det er en erkjennelse som ikke alltid er selvinnlysende i våre moderne liv, men mennesket har levd som nomader i 99% av vår historie. At vi alle, på et vis, er migranter blir tema for et seminar under Oslo World.

For øyeblikket finnes det 258 millioner migranter i verden. Fra Asia alene kommer det 106 millioner som er på flyttefot. Europa er kontinentet som har gitt opphav til nest flest, med 38 millioner migranter. Kun 10,1% av den globale migrasjonsstrømmen er flyktninger.

Trass i at migrasjon kan føre mye godt med seg, enten man snakker om demografisk og økonomisk vekst og variasjon, møtes fenomenet også med stor usikkerhet. Flere steder i verden får ønsket om økte restriksjoner i innvandringspolitikken gehør. Mange migranter forblir blant de mest sårbare medlemmene av samfunnene våre. For noen av de som flytter på seg dreier det seg om et valg de har tatt selv – et ønske om et bedre, eller annerledes, liv. For andre er det en fluktrute, et spørsmål om overlevelse. Men migrasjon er også en levemåte for flere folkegrupper verden over, og med dype røtter.

Seminaret We are all Migrants forsøker å rette søkelyset nettopp mot denne kompleksiteten. Vi ønsker å fortelle flere historier om migrasjon og på den måten minne om både de store vanskelighetene og det ukuelige håpet som knytter seg til at folk flytter på seg.  

Panelet består av: 

Solveig Igesund – rådgiver i Norsk Folkehjelp.

Khaled Barakeh- kunstner og kurator som jobber med Syrian Biennale, en mobil utstilling som følger rutene til syriske flyktninger fra Libanon til sentral-Europa og videre ut i verden.

Dorothée Engel- bodde i Libanon og Syria til hun var 18 og har siden studert i Frankrike. Siden 1985 har hun produsert tverrkulturelle arrangementer ved Institut du monde arabe.

Khaled Harara- hip hop-artist fra Palestina som ble født i 1987 i Yemen. Har levd som flyktning i Gaza, en tilværelse han også behandler i tekstene sine.

Moderator: Fabian Mosenson, sosiolog og lærer i latinamerikanske studier, blant annet ved Universitetet i Buenos Aires.

I samarbeid med Norsk FolkehjelpTranscultural Arts Production – TRAPUltima Oslo Contemporary Music Festival og Samspill International Music Network.

Legg igjen en kommentar