Return to Content
Tema 2020 Solidaritet
Ny webside og nytt festivalprogram kommer i september

Connexio

Kichwas practices and body

-En del av URBAN INDIGENOUS TAKEOVER –

“Puka”, fargen rød, dominerende et Kichwa-ord fra urbefolkningen i Ecuador og brukes som et symbol på beskyttelse. Forestillingen visualiserer legemliggjørelsen av Kichwa-folket og hvordan de lærte å transformere og koble seg til i de sosiale manifestasjonene de befinner seg i i dag.

Kanskje er det noe vi som en del av den vestlige verden har glemt – lyttingshandlingen. Hvis du ser nøye på bestemte typer forbindelser som eksisterer i naturen, kan du se en slags overgang av tid og rom. Vi glemmer med andre ord å observere overganger. Jorden og mennesker er kontinuerlig fulle av forandringer, og øynene våre har glemt hvordan vi skal observere og ivareta forbigående prosesser. Hvordan observere endringen av lys og tonalitet fra fargen rød til svart, fordi mellom de to er den forbigående jordfargen.

I postkolonisert Ecuador er Kichwa en av de etniske gruppene som står imot diskriminering og kjemper for sine rettigheter og forfedertradisjoner. Innenfor de nyliberale politiske overgangene som urbefolkningen er blitt pålagt, har de stått fast for å beskytte det territoriale stedet som deres forfedre bodde i. I løpet av de siste 10 årene har politikken som ble pålagt i Ecuador redusert urbefolkningens evne til å opprettholde sin kulturarv. Den eneste hensikten med Kichwa er å gjøre seg til stede som det de er “et urfolk”, der respekten for moderjorden er eneste prioritet. Kanskje har vi noe å lære av urbefolkningen om enhet og tilknytning i vårt flerkulturelle samfunn? Der vi sliter med å flette sammen ideer innen et mangfold av kulturer innenfor samme rom – der ingen vil hør


Konsept / idé: Edwin Cabascango
Kunstnerisk samarbeid: Berenice Hernandez
Kostyme: Karianne Caspara
Musikk: Cesar Cabascango
Produsert av struktur og bevegelse

I samarbeid med Riddu Riđđu 

Mer info:

Legg igjen en kommentar