Return to Content
Tema 2020 Solidaritet
Ny webside og nytt festivalprogram kommer i september

Dansekollektivet

- presenterer Utopia

-A part of UTOPIAN TAKEOVER

Dansekollektivet samarbeider for andre gang med Oslo World. Vi har tatt med oss fem dansere og tatt utgangspunkt i festivalens tema «Utopi». Med stykket «Utopia» ser vi for oss det perfekte samfunn. Et godt sted, forestillingen om lykketilstand. Ordet blir ofte i dagligtalen brukt som en måte å beskrive umuligheter, noe virkelighetsfjernt. Hvordan ser din perfekte verden ut? Og hvilke kompromiss må du gjøre for å nå ditt utopiske mål?
Danserne har hver og en undersøkt og lett etter sitt utopi, og i løpet av stykket vil vi få oppleve de fem utopiene stående for seg selv og i samspill med hverandre. Hvordan skiller utopiene seg fra hverandre? Og hvordan tilpasser de seg møte med andre? Vil en kunne sette avtrykk og spor i andres utopi, påvirke og endre deres lykketilstand og syn på perfeksjon?

I samarbeid med Dansekollektivet.

Mer info:

Legg igjen en kommentar