Return to Content
Tema 2020 Solidaritet
Ny webside og nytt festivalprogram kommer i september

Decolonizing Utopias

part of Urban Indigenous Takeover

Denne begivenheten håper å få fram viktigheten av ikke bare å anerkjenne og synliggjøre urbane urfolksfortellinger over hele verden, men også å utforske kompleksitetene rundt dem.

Hvordan kan urbane fortellinger bidra til å avkolonisere kunsten? Er prosessen med å gjenkjenne urfolksstemmer fortsatt en utopi? Hvordan etablerer, omformer, utfordrer og / eller komplementerer de hegemoniske fortellingene? Hvordan kan i disse prosessene tradisjonelle forestillinger om et hjemland og en nasjon dekonstrueres? Blir urbane urfolksfortellinger hørt eller tauset?

Indigeneity antas ofte å være en landlig tilstand, men globalt karakteriseres urfolk i økende grad som bybestander. I følge De forente nasjoner inkluderer «Push» -faktorene som bidrar til migrasjon til urbane områder, land tvangsuttat ting, fattigdom, militarisering, naturkatastrofer, manglende sysselsettingsmuligheter og forverring av tradisjonelle levebrød.

Til tross for den stadig multikulturelle naturen til byer, møter urfolk ofte rasisme og diskriminering. Og selv om mangfoldet av byer tillater konstruksjon av heterogene og kreative urbane urfolksfortellinger, blir disse fortellingene ofte utfordret av dominerende diskurser om autentisitet og stereotype ideer.

HØYTTALERE

  • Tim “2oolman” Hill og “Bear Witness” – Canadas første nasjon, sammen er A Tribe Called Red, en moderne inngangsport til urban og moderne urfolks kultur og opplevelse, som feirer alle lag og kompleksitet. De mener at urfolk trenger å definere sin identitet på sine egne premisser. I konsert: Oslo World: A Tribe Called Red + Maxida Märak / Parkteatret
  • Maxida Märak-fra Jokkmokk i Sverige, er en menneskerettighetsaktivist med en spesiell interesse for det samiske folks rettigheter. Hun har deltatt i protester mot gruvebygningen i Sápmi. Med ærlige og politisk belastede tekster er hun kjent for å ofte gi «for mye» enn for lite. Maxida Märak jobber mest i hip hop, men integrerer også joik i musikken sin.
  • Sandra Márjá West er festivalleder for de internasjonale urfolkets Riddu Riđđu Festival. Festivalen er Europas største, og en av verdens største urfolksfestivaler. I tillegg til selve festivalen i midten av juli, jobber Riddu Riđđu sammen med samer og andre urfolk for å øke bevisstheten om urfolkssaker både i offentligheten og i regjeringen og for å heve urbefolkningskulturen til nye stadier.
  • Moderator:  Alice Marie Jektevik  er produsent på Riddu Riđđu-festivalen. Hun har laget flere bestillingsverk med samer og urfolkskunstnere de siste par årene, sist i 2019 med Buffy St. Marie og Maxida Marak. Riddu Riđđu-festivalen er en av få arrangører som prioriterer å lage ny urfolksmusikk, og som forbinder urfolk fra forskjellige deler av verden.

I samarbeid med Riddu Riđđu FestivalSámediggi – Sametinget.

Mer info:

Legg igjen en kommentar