Return to Content
Tema 2020 Solidaritet
Ny webside og nytt festivalprogram kommer i september

GlobArt

- uoppnåelig utopia?

Musikk og ideer overskrider grensene, uavhengig av politiske agendaer eller grensekontroller. En uunngåelig bevegelse har blitt potensialisert av den digitale tidsalderen og internett. I denne ligningen er internasjonale samarbeid i kultursektoren et uunngåelig organisk resultat av denne dynamikken. Dette panelet vil ta for seg kraften og utfordringene i disse samarbeidene: Hvordan kan de være motgift for faren ved den endelige historien? Hvordan transnasjonale samarbeid kan skape nye de-sentrerte synspunkter? Hvordan samarbeid kunne bryte dikotomien mellom sentrum / periferi? Hvordan internasjonale samarbeid kan være grunnleggende når man synliggjør kunstnere som blir taushet?

Paneldeltakere

Sevi Spanoudi – er grunnlegger og administrerende direktør for den sørafrikanske artiststyrings- og musikkproduksjonsselskapet Black Major.

Cato Litangen – Mimeta (Norge) Joe Fakland – Keychange / PRS Foundation (Storbritannia)

Amani Semaan – Beirut & Beyond (Libanon)

I samarbeid med Forum for globalt kunstsamarbeid

Mer info:

Legg igjen en kommentar