Return to Content
Tema 2020 Solidaritet
Ny webside og nytt festivalprogram kommer i september

Utopisk manifest

- kjønnsbalanse / anti-korropsjon

TrAP og Balansekunst vil lede et heldagsverksted forbeholdt håndplukkede fagpersoner. Det er på tide å drømme om grunnleggende endringer. Det er også på tide å ta noen grep og dele ideer og strategier for å lære bort dynamikk som forårsaker diskriminering, rasisme, korrupsjon og ulikhet i kjønn i kultursektoren. På slutten av sesjonen skal internasjonale og norske delegater skrive to utopiske manifest sammen:

a) Manifest for politikk mot diskriminering og antirasisme

b) Manifest for likestilling

Under arrangementet blir det en spesiell lunsj for delegater, arrangert av The Diversity Network, et nettverk for utveksling av erfaringer og kunnskap mellom sentrale aktører innen mangfoldet i kunsten i Norge. Nettverket består av kulturinstitusjoner som har kulturelt mangfold som et av sine hovedfokusområder.

Dette er et lukket arrangement og registreringen er avsluttet.

I samarbeid med TrAP, Balansekunst og Mangfoldsnettverket.

Mer info:

Legg igjen en kommentar